Logo eTarot eTarot

Politica de confidentialitate

Informatii privind protectia datelor personale, incepand cu data de 25 mai 2018


Operatorul datelor dumneavoastra cu caracter personal este etarot.xyz, adresa de corespondenta fiind [email protected]

Incepand cu data de 25 mai 2018, puteti contacta responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal la urmatoarea adresa de e-mail: [email protected]

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal se rezuma la desfasurarea activitatii de furnizare a serviciilor comandate de clienti. Vom prelucra datele cu caracter personal Intr-o maniera conforma cu Regulamentul EU 2016/679, temeiul legal fiind Incheierea si executarea contractului In cazul procesarii comenzilor (conform art. 6 alin. (1) lit. (b), din GDPR).

Datele cu caracter personal prelucrate includ numele, prenumele, adresa de e-mail, data si locul nasterii nasterii clientului si detaliile privind comenzile transmise catre etarot.xyz

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate si prelucrate pentru o perioada necesara pentru a atinge scopul prelucrarii.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi folosite doar in scopurile stabilite de comun acord si nu vor fi transmise catre terte persoane sau entitati juridice. Ele sunt accesibile doar firmei care se ocupa cu aspectele tehnice ale acestui serviciu de mesaje prin sms si apeluri telefonice.

Pentru prelucrarea comenzilor, durata prelucrarii va varia In functie de perioada agreata de parti. Incepand cu data de 25 mai 2018, informatii despre durata prelucrarii datelor dumneavoastra pot fi obtinute la urmatoarea adresa de e-mail: [email protected]

Cu exceptia cazului in care datele sunt necesare pentru a ne conforma unor obligatii legale, transmiterea datelor cu caracter personal este voluntara, dar refuzul de a le furniza (cum ar fi nume, prenume si adresa) va va Impiedica sa plasati o comanda.

Aveti dreptul de a cere operatorului accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal, de a le rectifica, sterge sau limita prelucrarea, precum si dreptul ca acestea sa nu fie prelucrate. De asemenea, aveti dreptul la portabilitatea datelor, in anumite conditii.

Aveti dreptul la portabilitatea datelor – In anumite conditii puteti primi datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat;

Aveti dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile

De asemenea, aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor personale. Acest lucru nu va va afecta legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal inainte de a va retrage consimtamantul.

Lista tuturor drepturile dumneavoastra odata cu adoptarea si implementarea GDPR.


In calitate de client etarot.xyz, aveti urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dvs. personale;

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;

Dreptul de opozitie – va puteti opune in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare sau va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare;

Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dvs., acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

Va puteti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la adresa de e-mail [email protected]

  • Varsta: ani
  • Inaltime: cm
  • Greutate: kg

Contacteaza

Descriere